Covid-signing

Na de landelijke lockdown mochten vanaf mei 2020 de scholen in het basisonderwijs weer open en konden de kinderen weer naar school. Voor de heropening dienden scholen, kinderen en ouders zich aan de opgestelde richtlijnen van het RIVM te houden.

Bewegwijzering Coronapreventie OBS De Westwijzer

Tijdelijke bewegwijzering covid-richtlijnen

Voor de heropening van OBS De Westwijzer, een grote school met dubbele groepen, een dubbel aantal lokalen en in totaal zo’n 500 leerlingen, moest er een aangepaste routing bedacht worden. De 500 leerlingen, verdeeld in 16 groepen moesten, om de school te kunnen betreden, verdeeld worden over drie ingangen en twee tijdvakken. Op deze manier werd de stroom leerlingen gereguleerd.

Door middel van de tijdelijke covid-bewegwijzering moest duidelijk gemaakt worden dat ouders de school niet meer mogen betreden, dat alle kinderen (ook de allerkleinste van gemiddeld 4 jaar) op de daartoe aangewezen plaatsen moeten verzamelen waarna, onder begeleiding van de leerkracht, de kinderen mee naar binnen genomen worden.

Rol in het project
Signshop Amsterdam is gevraagd om op basis van de RIVM-richtlijnen en de nieuwe anderhalve-meter-samenleving een plan te maken voor de tijdelijke covid-bewegwijzering. Het helder en duidelijk formuleren en vormgeven van de juiste instructies was een belangrijke stelregel. De vormgeving moest voor kinderen, ouders, leerkrachten en bezoekers duidelijk zijn.

Een routing voor het betreden en verlaten van het schoolplein, posters met herhaling van de covid-regels, vlakaanduiding voor de groepen en tijdelijke pionnen met bewegwijzering naar de verzamelvlakken zijn onderdeel van het plan geworden.

Het gemaakte plan, de uitgewerkte ontwerpen, de productie van de verschillende items en het aanbrengen van de bewegwijzering op locatie zijn in een zeer korte periode én kosteneffectief gerealiseerd.

Klant : Coronapreventie OBS De Westwijzer
Locatie : Amstelveen
Techniek(en) : Full colour print op diverse outdoor vinyls