taal/language
taal/language

DE ONE-STOP-SHOP
VOOR ORIGINELE &
AUTHENTIEKE SIGNS

Vanuit onze in-house studio ontwikkelen en produceren wij visuele identiteiten voor de meest uiteenlopende communicatiemiddelen; van handgeschilderde tot machinaal gesneden signs.

De kennis en beheersing van oude ambachten, in combinatie met het op de voet volgen van de moderne technologieën, maakt het mogelijk om voor onze klanten unieke en authentieke ideeën uit te werken.

 

THE ONE-STOP-SHOP
FOR ORIGINAL &
AUTHENTIC SIGNS

In our in-house studio, we develop and produce visual identities for the most varied forms of communication, from hand-painted to machine-cut signs.

The knowledge and mastery of traditional trades, in combination with the close monitoring of modern technological advances enables us to turn unique and authentic ideas into great products for our customers.

 

PULL ME

DE SIGNSHOP dot AMSTERDAM

SIGNSHOP dot AMSTERDAM


Entree van de Signshop
Bordje: We are open

MAANDAG T/M VRIJDAG
09:00 - 18:00 UURMONDAY THROUGH FRIDAY
from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.Al lopend door de stad zie je ze hangen of voorbijkomen. Ze zijn overal te vinden: op winkelmuren, als uithangbord of op langsrijdende bestelwagens. Tijdens een avondje uit in de foodhallen of bij je favoriete sneakershop. Ze zijn verschillend van vorm, afmeting en materiaal, maar hebben allemaal hetzelfde doel: reclame maken. Dat zijn de uitingen die ontwikkeld en geproduceerd zijn door Signshop.Amsterdam.

Doordat wij onze jarenlange ervaring en kennis combineren met de nieuwste technologieën kunnen wij de meest unieke en authentieke ideeën op de beste manier uitwerken.

Sibon logo

ERKEND SIGNBEDRIJF

De signsector heeft met SI’BON haar eigen keurmerk: het Erkend Signbedrijf, dat als enige breed geaccepteerd is in de branche. SignShop.Amsterdam is een door SI'BON Erkend Signbedrijf. Dit keurmerk is uw garantie voor kwaliteit, professionaliteit en vertrouwd zaken doen.

 

You see them everywhere when you walk down a city street; on the walls of shops, as a signboard or on vans driving past. You also see them in food halls during a night out on the town, or at your favourite sneaker shop. They come in different shapes, sizes and materials, but all have the same purpose: advertising. These are the messages that are developed and produced by SignShop.Amsterdam.

Thanks to our years of experience and expertise combined with the latest technology, we are able to develop the most unique and authentic ideas the best way possible.

Sibon logo

SI’BON QUALITY MARK

SI’BON is the sign sector’s very own quality mark, and stands for a Certified Signage company, the only mark broadly accepted in the industry. SignShop.Amsterdam is a SI’BON Certified Signage company. This label is your guarantee for quality, professional service and a company you can trust.

 

PRODUCTEN


“The quality of the product is the best advertising”
Alan H. Meyer

Ons werkterrein is breed en aan de hand van de doelstellingen bedenken en produceren wij ‘signs’ op maat. Van inventarisatie tot conceptontwikkeling en van vormgeving tot productie en montage: wij zorgen voor kwalitatieve en doeltreffende reclameuitingen.

Ons assortiment bestaat uit de volgende producten:

GEVELRECLAMEgevelreclame voorbeeld

Een van de oudste vormen van buitenreclame is de gevelreclame. Deze manier van communiceren bestond al ten tijde van het Romeinse Rijk: in de ruïnes van Pompeï zijn de overblijfselen van diverse gevelreclames nog steeds zichtbaar. Tegenwoordig zijn er meer verschillende soorten uitvoeringen mogelijk, zoals gevelpanelen, uithangborden, lichtbakken, doosletters, raamdecoraties en muurschilderingen.

RAAMDECORATIESraamdecoratie voorbeeld

Met een raamdecoratie krijgt de buitenkant van een bedrijfspand of winkel een aantrekkelijke en professionele uitstraling. Maar ook de binnenkant van het kantoor is belangrijk. Wij kunnen o.a. de ramen van scheidingswanden en spreekruimtes voorzien van representatieve zichtbaarheid.

 

AUTOBELETTERINGautobelettering voorbeeld

Bedrijfswagens rijden vaak duizenden kilometers per jaar. Door een auto te voorzien van reclame creëer je met een effectieve investering zowel plaatselijke als landelijke en misschien zelfs Europese zichtbaarheid voor je bedrijf.

 

INTERIEURBELETTERINGinterieur belettering voorbeeld

Met het brede scala aan beschikbare folies hebben wij voor ieder interieur een (re-)style oplossing. Wat denk je van een zelfklevende visual met full color afbeelding? Of misschien liever een folie met houtnerfmotief of zandstraal-effect? Onze folies zijn glashelder, semi-transparant of zelfs niet-lichtdoorlatend. De mogelijkheden zijn eindeloos voor het creëren van een nieuwe uitstraling van uw winkelinterieur en kantoormeubilair.

BEWEGWIJZERINGbewegwijzering voorbeeld

Iedereen weet dat de weg zoeken in een vreemde omgeving heel vervelend kan zijn. Of je nu in een museum bent, op het Centraal Station of in het ziekenhuis.
SignShop.Amsterdam ontwikkelt logische en passende bewegwijzering voor openbare gebouwen en grote kantoren. Onze signs leiden de bezoekers ongemerkt en effectief naar de juiste plek.

GROOTFORMAAT  PRINTSgrootformaat print voorbeeld

Wij zijn specialist op het gebied van grootformaat prints. Met behulp van de nieuwste printers en software produceren wij in onze studio verschillende soorten afdrukken. Deze zijn geschikt voor o.a. instore marketing, point-of-sale materiaal, beursstands, exposities, events, abri’s en displays.
Dankzij onze uitgebreide vakkennis maken en leveren wij snel hoogwaardige grootformaat prints op papier, karton, zelfklevend vinyl, behang, asfaltfolie en vele diverse soorten plaatmateriaal.

DRUKWERKdrukwerk voorbeeld

SignShop.Amsterdam is geen drukkerij... maar tijdens onze jarenlange ervaring én door onze vakgekte zijn wij met diverse drukkerijen samenwerkingsverbanden aangegaan. Dankzij deze samenwerkingen kunnen wij naast de signing ook het drukwerk verzorgen. Van een mooi verzorgde huisstijl met foliedruk tot een 48-pagina's tellend programmaboekje voor een musicalproductie.

LICHTRECLAMElichtreclame voorbeeld

Een bedrijfs- of winkelpand dat er visueel verzorgd uitziet maakt een betrouwbare indruk op klanten en bezoekers. Met een gevelreclame uitgevoerd in de vorm van een lichtbak of verlichte doosletter, ben je dag en nacht nog beter zichtbaar voor (potentiële) klanten.

 

NAAMPLATEN / ENTREEBORDENnaamplaat voorbeeld

Met het juiste bord op de juiste plek weten klanten en bezoekers dat ze goed zijn aangekomen. SignShop.Amsterdam beschikt over een grote voorraad aan verscheidene materialen, zoals hout, messing, emaille en vele soorten kunststoffen voor bijvoorbeeld de productie van naamplaten en entreeborden. Deze vervaardigen wij traditioneel met de hand of digitaal met behulp van een lasergravure.

POS-MATERIAAL (POINT-OF-SALE)pos-materiaal voorbeeld

Ruim 70% van de aankoopbeslissingen wordt door klanten nog steeds op de winkelvloer gemaakt. Counterdisplays, plafondhangers, raamstreamers en allerlei andere POS-materialen versterken deze koopimpuls en zijn niet meer weg te denken bij de promotie van producten. Graag helpen wij je bij het bedenken en produceren van omzetverhogende POS-materialen.

 

 

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij leveren custom-made werk en advies op maat. Daarom staan er geen prijzen op onze website. Na overleg kiezen we samen voor de juiste combinatie van product en materiaal.

 

PRODUCTS


 
“The quality of the product is the best advertising”
Alan H. Meyer

Our work covers a broad range of activities, and we design and produce signs made to order based on the objectives. From the analysis of the goals to concept development, and from design to production and assembly, we provide our customers with high-quality, effective advertising products.

Our range consists of the following products:

FAÇADE ADVERTISEMENTSgevelreclame voorbeeld

One of the oldest forms of outdoor advertising is the façade advertisement. This form of communication dates back to the Roman Empire: the remains of various façade advertisements are still visible in the ruins at Pompeii. These days, there are many different forms of advertising possible, such as façade panels, signboards, light boxes, channel letters, window decorations and wall murals.

WINDOW DECORATIONSraamdecoratie voorbeeld

Window decorations give the exterior of a business premises or shop an attractive, professional appearance. The interior of an office is also important, however. We can also apply professional visibility to the windows of partitions and meeting rooms, for example.

 

VEHICLE LETTERINGautobelettering voorbeeld

Company cars are often driven thousands of kilometres per year. Fitting a vehicle with advertising is an effective investment that will help you create local, national and perhaps even European visibility for your company.
  

 

INTERIOR LETTERINGinterieur belettering voorbeeld

With the broad range of types of films available, we can offer a (re-) styling solution for every interior. Ever thought about a self-adhesive visual with a full-colour image? Or perhaps you would prefer a wood-grain pattern or sand-blasted effect? We can provide film types that are crystal-clear, semi-transparent or even non-transparent. The possibilities are endless if you want to give your shop interior and office furnishings a new look.

SIGNPOSTINGbewegwijzering voorbeeld

Everyone knows that trying to find your way in an unfamiliar area can be very frustrating, whether you are in a museum, at Central Station or in a hospital. SignShop.Amsterdam develops logical and appropriate signposting for public buildings and large offices. Our signs lead visitors to the right place, effectively and unobtrusively.
  

LARGE-FORMAT PRINTSgrootformaat print voorbeeld

We specialise in large-format prints. Using the newest printers and software, we can produce a wide array of prints in our own studio. Our customers use these for a variety of purposes: in-store marketing, point-of-sale materials, exhibition stands, expositions, events, bus shelters and displays.
Thanks to our extensive professional expertise, we can quickly produce and supply high-quality large format prints on paper, cardboard, self-adhesive vinyl, wallpaper, asphalt film and many different types of sheet materials.

PRINTED MATERIALSdrukwerk voorbeeld

Although SignShop.Amsterdam is not a printer, during our many years in business and thanks to our love for our profession, we have entered into partnerships with different printers. These partnerships enable us to supply printwork in addition to signage products. This work varies from projects such as a beautifully designed corporate style using foil printing, to a 48-page programme booklet for a musical.

ILLUMINATED ADVERTISINGlichtreclame voorbeeld

A company or shop building that is visually attractive makes a trustworthy impression on customers or visitors. A façade advertisement in the form of a light box or illuminated channel letters will make your company more visible to current and potential customers, day and night.
  

NAME PLATES/ENTRANCE SIGNSnaamplaat voorbeeld

With the right sign at the right location, customers and visitors know that they’re in the right place. SignShop.Amsterdam has a large stock of various materials such as wood, brass, enamel and many types of plastics for the production of name plates and entrance signs, for example. We produce these by hand using traditional methods, or digitally using laser engraving.

P.O.S. MATERIALS (POINT-OF-SALE)pos-materiaal voorbeeld

Customers make over 70% of their purchasing decisions on the shop floor. Counter displays, ceiling hangers, window streamers and a variety of other P.O.S. materials boost this impulse to buy and have become permanent fixtures in product promotion strategies. We would be happy to help you design and produce P.O.S. materials to help you boost sales.

 

 

If you have any questions or need further information, please don’t hesitate to contact us.

Since we supply custom-made work and recommendations tailored to your needs, you will not find prices on our website.
After discussing everything with you, we choose the right combination of product and materials.

 

PORTFOLIO


 

 

CONTACT


Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

JAN HANZENSTRAAT 26
1053 SK AMSTERDAM
TELEFOON 020 753 09 54

contact opnemen kan ook via onderstaand mail formulier.

If you have any questions or need further information, please don’t hesitate to contact us.

JAN HANZENSTRAAT 26
1053 SK AMSTERDAM
PHONE +31 (0)20 753 09 54

You can also contact us by filling in the form below.